window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-180530264-1');

Wzór wniosku o zmianę orzeczenia w zakresie władzy i kontaktów z dzieckiem

59,00 

Regulacje o władzy rodzicielskiej i kontaktach z dzieckiem, zawarte m.in. w wyroku rozwodowym lub orzekającym separację bądź w postanowieniach sądowych czy ugodach zatwierdzonych przez sąd, mogą być zmieniane w każdym czasie, jeśli wymaga tego dobro dziecka.

Przygotowałam dla Ciebie wzór o zmianę orzeczenia z omówieniem. Przeczytaj poniżej, kiedy może Ci się przydać.

Władzę rodzicielską można zarówno ograniczyć, jak i zmienić zakres ograniczenia, pozbawić jej albo ją przywrócić, a także dokonać zmiany rodzica, który do tej pory posiadał pełną władzę. Można też zmienić miejsce zamieszkania dziecka przy mamie bądź tacie. Najbardziej płynna jest zmiana w zakresie kontaktów, bo dziecko wraz z dorastaniem może mieć zmienne potrzeby co do okresów i form spędzania czasu z każdym z rodziców.

Idealnie, jeśli potrafisz dostrzec potrzeby dziecka i za nimi podążać oraz jesteś w stanie porozumieć się z drugim rodzicem. Wówczas możecie we własnym zakresie ustalić nowy sposób opieki czy kontaktów z dzieckiem, odmiennie od regulacji prawnej, która przestała być aktualna.

Jeżeli jednak konflikt pomiędzy Wami jest zbyt duży albo Ty jesteś rodzicem, który chciałby porozumienia, ale drugi nie zamierza zmieniać sposobu, który wygodny jest tylko dla niego, bądź dobro dziecka jest zagrożone poprzez niewłaściwe wykonywanie władzy rodzicielskiej przez drugiego rodzica, powinnaś/powinieneś wystąpić o zmianę obowiązującej regulacji.

Zobacz w opisie poniżej, co jest ważne, aby dobrze uzasadnić swój wniosek.

Opis

O czym powinnaś/powinieneś pamiętać sporządzając wniosek o zmianę orzeczenia w zakresie władzy rodzicielskiej lub kontaktów z dzieckiem?

  • Opisz zmianę okoliczności od czasu poprzedniego orzeczenia.
  • Posiłkuj się uzasadnieniem wyroku/postanowienia bądź pismami/protokołami z poprzedniej sprawy.
  • Wskaż, że zmiana jest istotna, tzn. realnie wpływa na Wasze życie.
  • Napisz, jaka powinna być nowa regulacja władzy czy kontaktów.
  • Podkreślaj, że kierujesz się dobrem i potrzebami dziecka – dla niego występujesz o zmianę.
  • Przedstaw dowody: wiadomości, zdjęcia, nagrania, świadków, opinie prywatne, wnieś o opinię biegłych sądowych.
  • Złóż wniosek o zabezpieczenie na czas trwania postępowania.