Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem URL: praworodzinnebeztajemnic.com.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Małgorzata Sokołowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Sokołowska, ul. Niecała 12/3, 60-805 Poznań, NIP: 6671708203.
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: m.sokolowska@kancelaria-ms.com
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W, zwanego dalej: Rozporządzaniem o RODO i w następujących celach:
   • wysyłania newslettera,
   • obsługi zapytań i formularzy,
   • marketingu bezpośredniego kierowanego za pomocą podanych adresów e-mail w celu oferowania własnych i polecanych produktów lub usług
   • tworzenia własnych baz danych osób przebywających na stronie internetowej Administratora danych,
   • zarządzania stroną internetową Administratora danych,
   • obsługi fanpage na facebook i Instagram pod nazwą: Prawo rodzinne bez tajemnic oraz grupy: Rozwód bez tajemnic,
   • umożliwienia zamieszczania opinii o usługach, towarach, informacjach Administratora danych,
   • dopasowywania treści wyświetlanych na stronie do indywidualnych potrzeb osób odwiedzających stronę internetową Administratora danych,
   • analitycznych, w tych analizy cookies,
   • wykorzystania cookiesna stronie internetowej Administratora danych,
   • prezentacji oferty lub informacji,
   • wykonania usługi lub dostarczenia towaru,
   • wystawienia faktury bądź rachunku w przypadku dokonania zamówień na produkty lub usługi,
   • udzielenia rabatu lub informowania o promocjach,
   • rozpatrzenia reklamacji i innych roszczeń,
   • ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami,
   • kontaktu telefonicznego związanego z realizacją usługi,
   • tworzenia rejestrów wynikających z przepisów prawa.

6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora,
  • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak podania określonych obowiązkowych informacji oznaczać będzie brak możliwości wykonania danej usługi lub podjęcia określonych działań.

8. Podanie innych informacji niż obowiązkowe jest Twoją decyzją, a ich przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzania RODO.

Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora.

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerze operatora: home.pl

Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych.

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców: upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • ich poprawiania,
  • usunięcia, jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania,
  • ograniczenia ich przetwarzania, jeśli nastąpiło w sposób nieprawidłowy lub bez podstawy prawnej,
  • przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Przysługuje Ci również prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie danych nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 8. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 9. Możesz w każdym czasie cofnąć zgodę na określone działania, co skutkować będzie usunięciem Twojego adresu e-mail z listy mailingowej. Cofnięcie zgody pozostaje jednak bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.
 10. Dane osobowe mogą być przekazywane od krajów trzecich, w tym poza obszar Unii Europejskiej, jednakże wyłącznie odbiorcom którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych poprzez współpracę z podmiotami, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzji Komisji Europejskiej lub stosują klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską bądź stosują wiążące reguły korporacyjne zatwierdzone przez właściwy organ nadzoru. Niektóre dane mogą być przekazywane do USA w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach Google i Facebook, które jednak stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez Rozporządzanie RODO lub standardowe klauzule umowne.

Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:
  https://www.google.com/ads/preferences/

Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Edge
   2. Internet Explorer
   3. Chrome
   4. Safari
   5. Firefox
   6. Opera
 3. Urządzenia mobilne:
  1. Android
   2. Safari (iOS)
   2. Windows Phone

Przetwarzanie danych na Facebook i Instagram w związku z fanpage Prawo rodzinne bez tajemnic i administrowania grupą: ROZWÓD BEZ TAJEMNIC

 1. Dane osobowe podawane na fanpage lub w grupie są przetwarzane w celu zarzadzania fanpage lub grupą, komunikowania się z obserwującymi bądź członkami grupy, kierowania do nich treści marketingowych oraz tworzenia społeczności.
 2. Polubienie, obserwowanie, dołączenie do grupy jest dobrowolne. W każdej chwili można wycofać zgodę poprzez zaprzestanie obserwowania czy zrezygnowanie z uczestnictwa w grupie.
 3. Administrator widzi jedynie te dane, które są umieszczone na danym profilu jako publiczne: imię, nazwisko, inne – np. zdjęcie. Przetwarzanie pozostałych danych jest dokonywane przez portal społecznościowy Facebook i Instagram.
 4. Dane użytkowników Facebooka i Instagrama przetwarzane są przez Administratora przez okres istnienia fanpage i grupy oraz przez okres konieczny do ochrony przed roszczeniami.
 5. Twoje uprawnienia opisane są w niniejszej polityce prywatności powyżej.