Jakie są moje atuty w prowadzeniu spraw sądowych?

Moje klientki i moi klienci zyskują pewność, że dobrze przygotują się do sprawy sądowej, będą
wiedzieć, co ich czeka, otrzymają niezbędną wiedzę o mocnych i słabych stronach swojej sytuacji,
postawy i stanowiska, a także nauczą się, jak legalnie zgromadzić przydatny materiał dowodowy.
Mogą liczyć na moje wsparcie i pełne zaangażowanie w ich sprawę. Nigdy nie odmawiam im kontaktu
i w ustalonych normach czasowych jestem dla nich dostępna, odpowiadając na przeróżne pytania i
rodzące się wątpliwości.

Jestem zwolenniczką dialogu, wierzę w magię mediacji i zawsze zachęcam do wypróbowania drogi
polubownego rozwiązania sprawy. Jednak jeśli nie jest to możliwe, potrafię walczyć w sądzie tak, aby
osoby, które reprezentuję, zyskały siłę, pewność siebie i przekonanie o słuszności podejmowanych
działań. Lubię wyzwania i nie boję się spraw uznawanych za trudne.

Jakie sprawy sądowe prowadzę?

Sprawy rodzinne należą do filaru mojej prawniczej działalności.
Należą do nich sprawy o:

 • rozwód,
 • separację,
 • podział majątku wspólnego,
 • ustalenie, podwyższenie bądź obniżenie alimentów,
 • władzę rodzicielską, ustalenie kontaktów z dzieckiem, ustalenie miejsca zamieszkania,
 • egzekucję świadczeń alimentacyjnych,
 • zagrożenie nakazem zapłaty bądź ukaranie nakazem zapłaty za naruszenie orzeczenia sądu o kontaktach z dzieckiem,
 • ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka.

Ponadto – ja i mój zespół – możemy pomóc w sprawach, które często wynikają również z konfliktów rodzinnych, tj.:

 • sprawy karne dotyczące przestępstw przeciwko rodzinie, w tym stosowania przemocy, gróźb, nękania czy oszustw,
 • sprawy o zapłatę wynikające z różnych pożyczek i innych rozliczeń,
 • sprawy cywilne w zakresie naruszenie dóbr osobistych,
 • sprawy karne o zniesławienie czy zniewagę.

Doradzamy w zakresie możliwych rozwiązań co do wspólnych kredytów, w tym kredytów frankowych.

W naszej Kancelarii prowadzimy również sprawy z dziedziny prawa spadkowego i darowizn, w tym o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, o zachowek, doradzamy w zakresie sporządzania testamentów, umów spadkowych i darowizn.

Obserwuj mnie w mediach społecznościowych