window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-180530264-1');

Wzór wniosku o ograniczenie władzy rodzicielskiej

59,00 

Wzór o ograniczenie władzy rodzicielskiej może Ci się przydać, jeśli posiadasz dziecko ze związku lub relacji pozamałżeńskiej, a po rozstaniu nie jesteście w stanie porozumiewać się w sprawach dziecka.

Możesz też wykorzystać ten wzór, jeśli masz orzeczony rozwód, a w wyroku władza została pozostawiona obojgu rodzicom, ale to rozwiązanie się nie sprawdza. W takiej sytuacji bardziej właściwy będzie jednak wzór o zmianę orzeczenia, gdyż Twoja argumentacja powinna być rozszerzona.

Uwaga! 

Jeśli nieporozumienia czy różnice zdań sprowadzają się do konkretnej kwestii (np. nie możecie wspólnie wybrać przedszkola czy szkoły), to nie jest jeszcze powód do ograniczenia władzy drugiego rodzica. Temu służy wniosek o rozstrzygnięcie o istotnej sprawie dziecka.

Mój wniosek o ograniczenie władzy może Ci się przydać również do jej pozbawienia. Sporządza się go podobnie, z tym że Twoje argumenty i dowody muszą wskazywać na rażąco nieprawidłowe zachowania rodzicielskie.

Zobacz uzasadnione przyczyny ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej w opisie poniżej.

Opis

Uzasadnione przyczyny ograniczenia władzy rodzicielskiej na Twój wniosek to np.:

  • brak kontaktów z dzieckiem,
  • nieprawidłowy wpływ na dziecko,
  • brak komunikacji między rodzicami,
  • silny konflikt między rodzicami,
  • uzależnienia rodzica,
  • nierealizowanie obowiązku alimentacyjnego.

Kiedy rozważyć wniosek o pozbawienie władzy? 

  • Jeżeli rodzic wcale nie utrzymuje kontaktów z dzieckiem lub czyni to bardzo rzadko, co często idzie w parze z niepłaceniem alimentów.
  • Podobnie, gdy nadużycia względem dziecka zagrażają jego życiu, zdrowiu, prawidłowemu rozwojowi. Szczególnym przypadkiem jest stosowanie przemocy, w tym również psychicznej bądź demoralizacja dziecka, jak np. spożywanie alkoholu, nakładanie do popełniania przestępstw czy zachowań o charakterze seksualnym.

Więcej możesz przeczytać w moim ebooku: Przepis na rozwód, cześć 9.