window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-180530264-1');

Wzór pozwu o podwyższenie alimentów na dziecko

59,00 

Wzór pozwu o podwyższenie alimentów na dziecko.

Ten wzór znajdzie zastosowanie w sytuacji, gdy masz już orzeczone alimenty na dziecko/dzieci w orzeczeniu sądowym, które nie odpowiada już realiom i potrzebom. Może to być wyrok rozwodowy lub wyrok z wcześniejszej sprawy o alimenty bądź też ugoda mediacyjna zatwierdzona następnie przez sąd.

Do skutecznego wytoczenia sprawy o podwyższenie alimentów nie wystarczy przedstawienie sądowi stanu aktualnego, tj. opisanie Twojej bieżącej sytuacji materialnej i możliwości zarobkowych drugiego rodzica oraz wskazanie aktualnych wydatków na dziecko lub dzieci. Należy bowiem wykazać zmianę okoliczności polegającą na tym, że potrzeby dziecka się zwiększyły, a możliwości majątkowe lub zarobkowe zobowiązanego do alimentów (drugiego rodzica) wzrosły. Nie bez znaczenia jest też porównanie Twojej sytuacji materialnej, bytowej, zdrowotnej z czasu orzekania i z chwili obecnej oraz faktycznego podziału opieki nad dzieckiem czy też rozmiaru kontaktów drugiego rodzica.

W celu dokonania porównania sytuacji najlepiej jest posiłkować się uzasadnieniem wyroku sądu z poprzedniej sprawy. Co jednak zrobić, jeśli uzasadnienie nie zostało w ogóle sporządzone, bo np. wyrok został wydany w oparciu o ugodę? Wskazówki w moim wzorze pomogą Ci się uporać również z taką sytuacją. W przypadku wątpliwości zapraszam także do bezpośredniego kontaktu.
W opisie poniżej znajdziesz wskazówki na temat tego, jaka zmiana okoliczności uzasadnia wystąpienie o podwyższenie alimentów.

Opis

Przykładowe argumenty za podwyższeniem alimentów:

PO STRONIE DZIECKA

 • wzrost wydatków w związku z wiekiem dziecka np. na jedzenie, ubrania, obuwie, rozwój pasji, hobby, rozwój społeczny, kieszonkowe, itd.
 • zmiana przedszkola na szkołę albo z placówki bezpłatnej na płatną (tu należy szczególnie uzasadnić taką potrzebę), podwyższenie czesnego,
 • konieczność korepetycji lub innych wydatków związanych z edukacją,
 • pojawienie się samodzielnych wyjazdów dziecka (np. obozy, kolonie, kursy),
 • konieczność leczenia lub rehabilitacji,
 • zmiana wymiaru kontaktów z drugim rodzicem.
PO STRONIE DRUGIEGO RODZICA
 • posiadanie dodatkowej lub lepiej płatnej pracy,
 • otrzymanie awansu związanego z podwyżką,
 • uzyskania lepszego wykształcenie/kwalifikacji/uprawnień,
 • rozpoczęcia prowadzenia nowej firmy,
 • otrzymania spadku lub znacznej wygranej,
 • polepszenia stanu zdrowia (np. ktoś wcześniej chorował, odbywał długotrwałą rehabilitację, a obecnie powrócił do zdrowia),
 • spłacenia kredytu,
 • zaprzestania alimentowania innych dzieci z uwagi na to, że mogą już utrzymywać się samodzielnie,
 • faktyczna lub prawna zmiana wymiaru kontaktów z dzieckiem.
PO TWOJEJ STRONIE:
 • pogorszenie się stanu zdrowia,
 • niezawiniona utraty pracy i pozostawanie bez pracy,
 • pojawienie się dodatkowych – znacznych lub stałych – wydatków (np. konieczności terapii, innego leczenia, rehabilitacji, napraw czy koniecznych remontów, kupna samochodu),
 • zwiększone koszty utrzymania, w tym mieszkania,
 • inflacja (z podaniem konkretów, czyli jak to wpływa na Twoje wydatki, a nie tylko powołania się na fakt, że wszystko jest droższe),
 • zmiana sytuacji rodzinnej (np. posiadanie kolejnego dziecka).