window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-180530264-1');

Wzór pozwu o rozwód – bez winy, z regulacją sytuacji dzieci

59,00 

Prezentowany wzór będzie dla Ciebie odpowiedni w sytuacji, gdy nie chcesz wnosić o orzekanie winy męża/żony, jednak posiadacie wspólne dzieci i nie potraficie porozumieć się co do uregulowania ich sytuacji prawnej. Wówczas należy przedstawić sądowi Twoje wnioski odnośnie tego, jak ma zostać uregulowana władza rodzicielska, kontakty drugiego rodzica z dzieckiem/dziećmi i wysokość alimentów na każde dziecko.

W piśmie zawarłam również bardzo przydatny wniosek o zabezpieczenie potrzeb rodziny w trakcie trwania małżeństwa, co pozwoli Ci uzyskać pieniądze od małżonka już na czas toczącego się procesu. Niezależnie bowiem od tego, czy dochodzisz winy w rozpadzie pożycia, dopóki rozwód nie jest prawomocny, wsparcie finansowe może należeć się nie tylko dzieciom, ale również Tobie.

W treści wzoru znajdziesz przykładowe uzasadnienie, które należy potraktować, jako wzorzec do opisania własnej sytuacji. Przykłady mają pokazać Ci, w jaki sposób należy przedstawiać sądowi fakty, wyliczenia oraz uzasadniać swoje żądania i wnioski.

Jest to rozbudowany wzór, ale jestem przekonana, że dzięki temu będziesz w stanie samodzielnie przygotować pismo.

W komentarzach zawarłam również wskazówki dotyczące ustalenia właściwego sądu, wykonania opłaty sądowej (600 zł), liczby i formy załączników, wypełnienia formalnego obowiązku dotyczącego poinformowania sądu o podjęciu bądź zaniechaniu próby polubownego rozwiązania sprawy.

W opisie poniżej znajdziesz natomiast więcej informacji na temat wniosku o zaspokojenie potrzeb rodziny w trakcie trwania małżeństwa.

Opis

O zabezpieczeniu potrzeb rodziny słów kilka:

W pozwie rozwodowym warto od razu sformułować wniosek o tzw. zabezpieczenie alimentów na każde dziecko bądź rodziny rozumianej, jako całości. Wówczas masz szansę uzyskać pieniądze od męża/żony już na czas toczącego się postępowania, które może przecież bardzo długo trwać.

Zabezpieczenie potrzeb rodziny w trakcie trwania małżeństwa obejmuje zatem również Twoje, a nie tylko dzieci, potrzeby. Opiera się na założeniu wynikającym z art. 27 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, że póki rozwód nie został orzeczony, to każdy z małżonków powinien dbać o potrzeby wszystkich członków rodziny według swych sił oraz możliwości zarobkowych i majątkowych. Twój lepiej zarabiający małżonek, powinien zatem wspomagać finansowo również Ciebie.

Nie ma przy tym znaczenia, czy posiadacie dzieci (wówczas możesz domagać się środków pieniężnych tylko na siebie) albo czy w Waszym małżeństwie funkcjonuje rozdzielność czy wspólność majątkowa. Nie musisz też być w niedostatku. Obowiązek powyższy istnieje tak długo, jak długo trwa małżeństwo, i nie uchyla go nawet separacja faktyczna. Masz prawo do takiego wsparcia niezależnie od tego, czy dochodzisz winy w rozpadzie małżeństwa.

Zgłoszenie takiego wniosku w sprawie o rozwód powoduje, że sąd musi zająć się jego rozpatrzeniem w pierwszej kolejności – na ogół na pierwszej rozprawie. Po przesłuchaniu informacyjnym stron sąd powinien wydać postanowienie o zabezpieczeniu, które pozwoli Tobie w stosunkowo szybkim czasie zyskać stabilność finansową i zabezpieczyć najpilniejsze potrzeby.