window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-180530264-1');

Wzór pozwu o alimenty z wnioskiem o zabezpieczenie

59,00 

Wzór pozwu o alimenty na dziecko z zabezpieczeniem.

Ten wzór może Ci się przydać, jeśli masz dziecko pochodzące ze związku lub relacji pozamałżeńskiej, a drugi rodzic nie uczestniczy w finansowaniu potrzeb dziecka lub pokrywa je w sposób niewystarczający, a porozumienie między Wami nie jest możliwe. Nie masz też żadnego wcześniejszego wyroku, który obejmowałby alimenty, a chcesz po raz pierwszy wytoczyć sprawę przed sądem. Jeśli taki wyrok posiadasz, pismo będzie wyglądało nieco inaczej. Będzie to wzór o zmianę dotychczasowego orzeczenia.

Pamiętaj, że nie istnieją żadne obowiązujące tabelki ani widełki, w których ustalana byłaby wysokość przyjętych alimentów na dziecko. Zasądzone alimenty na jedno dziecko mogą sięgać 3000 zł czy nawet 5000 zł albo wynosić jedynie 500 czy 700 zł.

Zobacz w opisie poniżej, co sąd bierze pod uwagę, ustalając wysokość alimentów.

Opis

Na jakiej podstawie sąd ustala alimenty na dziecko?
Sąd bierze pod uwagę:
  • usprawiedliwione potrzeby dziecka,
  • możliwości zarobkowe rodziców.

W tym celu należy szczegółowo wypisać wszystkie miesięczne koszty utrzymania dziecka. Te które trudno określić stałą miesięczną kwotą  (jak np. wydatki na odzież, obuwie, koszty wyjazdów, sprzętu, itd.) można obliczyć rocznie, a następnie podzielić otrzymaną kwotę na 12 miesięcy, aby ustalić średniomiesięczny koszt.

Mój wzór zawiera zestawienie różnych wydatków, aby pomóc Ci ustalić, co możesz zaliczyć do uzasadnionych potrzeb dziecka.

Pamiętaj, że jeśli pozew ma dotyczyć więcej niż jednego dziecka, to należy przedstawić te wydatki w odniesieniu do każdego dziecka osobno.

Następnie należy opisać sytuację i możliwości majątkowe zarówno drugiego rodzica (pozwanego), jak i swoją. Jeśli jest duża dysproporcja w Waszych zarobkach, możesz liczyć na wyższe alimenty niż połowa uzasadnionych potrzeb dziecka.

Kolejną kwestią, która ma znaczenie dla wysokości alimentów, jest udział każdego z rodziców w codziennym zajmowaniu się dzieckiem i jego wychowywaniu oraz wymiar kontaktów czy podział opieki.