window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-180530264-1');

wzór wniosku o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka

59,00 

Ustalenie miejsca zamieszkania dziecka przy Tobie często staje się to konieczne, jeśli obydwoje z byłym partnerem/partnerką posiadacie pełną władzę rodzicielską nad wspólnym dzieckiem, a nie potraficie się porozumieć co do jego miejsca zamieszkania. Jednocześnie nie zachodzi potrzeba ingerencji we władzę rodzicielską bądź nie masz jeszcze wystarczających dowodów na skuteczne ograniczenie drugiemu rodzicowi tej władzy.

Kwestia miejsca zamieszkania jest powiązana z władzą rodzicielską, gdyż z mocy prawa jest ustalone u tego z rodziców, który posiada pełną władzę rodzicielską, jeśli drugi ma ją ograniczoną lub jest jej pozbawiony. Dlatego jeśli występujesz np. o ograniczenie władzy, to nie musisz osobno regulować też miejsca zamieszkania (chyba, że jako zabezpieczenie na czas toczącego się postępowania).

Co daje ustalenie miejsca zamieszkania dziecka przy Tobie?

👉 Będziesz uprawniona/uprawniony do wystąpienia o alimenty, a wtedy drugi rodzic powinien zadbać o ewentualne sądowe ustalenie swoich kontaktów z dzieckiem.
👉 Miejsce zamieszkania wpływa również na obowiązek szkolny. Jeśli nie potrafisz się porozumieć co do tego, do jakiej placówki ma chodzić dziecko, to rozwiązaniem (choćby tymczasowym) może być tzw. szkoła rejonowa miejsca zamieszkania. Ma ona obowiązek przyjąć dziecko nawet bez zgody drugiego rodzica.
👉 Ustalenie miejsca zamieszkania dziecka ma istotne znaczenie dla stwierdzenia faktu zatrzymania albo przetrzymywania dziecka przez osobę nieuprawnioną.

Opis

Ustalenie miejsca zamieszkania dziecka przy Tobie często staje się to konieczne, jeśli obydwoje z byłym partnerem/partnerką posiadacie pełną władzę rodzicielską nad wspólnym dzieckiem, a nie potraficie się porozumieć co do jego miejsca zamieszkania. Jednocześnie nie zachodzi potrzeba ingerencji we władzę rodzicielską bądź nie masz jeszcze wystarczających dowodów na skuteczne ograniczenie drugiemu rodzicowi tej władzy.

Kwestia miejsca zamieszkania jest powiązana z władzą rodzicielską, gdyż z mocy prawa jest ustalone u tego z rodziców, który posiada pełną władzę rodzicielską, jeśli drugi ma ją ograniczoną lub jest jej pozbawiony. Dlatego jeśli występujesz np. o ograniczenie władzy, to nie musisz osobno regulować też miejsca zamieszkania (chyba, że jako zabezpieczenie na czas toczącego się postępowania).

Co daje ustalenie miejsca zamieszkania dziecka przy Tobie?

👉 Będziesz uprawniona/uprawniony do wystąpienia o alimenty, a wtedy drugi rodzic powinien zadbać o ewentualne sądowe ustalenie swoich kontaktów z dzieckiem.
👉 Miejsce zamieszkania wpływa również na obowiązek szkolny. Jeśli nie potrafisz się porozumieć co do tego, do jakiej placówki ma chodzić dziecko, to rozwiązaniem (choćby tymczasowym) może być tzw. szkoła rejonowa miejsca zamieszkania. Ma ona obowiązek przyjąć dziecko nawet bez zgody drugiego rodzica.
👉 Ustalenie miejsca zamieszkania dziecka ma istotne znaczenie dla stwierdzenia faktu zatrzymania albo przetrzymywania dziecka przez osobę nieuprawnioną.