window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-180530264-1');

Wzór prostego pozwu rozwodowego – bez winy, bez dzieci.

59,00 

Przedstawiam Ci krótki i nieskomplikowany wzór pozwu rozwodowego, który będzie dla Ciebie wystarczający w sytuacji, w której chcesz się szybko rozwieść, bez przedstawiania sądowi szczegółów rozpadu małżeństwa i nie chcesz orzekać o winie, a nadto nie posiadasz z mężem/żoną wspólnych dzieci lub są one już dorosłe (czyli mają skończone 18 lat).

W treści wzoru znajdziesz przykładowe uzasadnienie, które należy potraktować, jako wzorzec do opisania własnej sytuacji. Przykład ma pokazać Ci, jakim stopniem ogólności powinnaś/powinieneś się posługiwać. Sądu nie interesują szczegóły, jeśli nie musi orzekać o winie i regulować sytuacji dzieci.

W komentarzach zawarłam również wskazówki dotyczące ustalenia właściwego sądu, wykonania opłaty sądowej (600 zł), liczby i formy załączników, wypełnienia formalnego obowiązku  dotyczącego poinformowania sądu o podjęciu bądź zaniechaniu próby polubownego rozwiązania sprawy.

Z moim wzorem możesz całkowicie samodzielnie sporządzić i złożyć pozew o rozwód.

Jeśli interesuje Cię również podział majątku w wyroku rozwodowym, znajdziesz go we wzorze pozwu rozwodowego oznaczonego literą D (już wkrótce).

W opisie poniżej zawarłam kilka informacji o tym, jak będzie wyglądać postępowanie sądowe.

Opis

Jeśli nie posiadacie z mężem/żoną* wspólnych małoletnich (do 18 roku życia) dzieci i jesteście zgodni, co do samego rozwodu i nieorzekania o winie, to możesz się spodziewać, że:
  1. Sąd wyznaczy rozprawę stosunkowo szybko (co to znaczy „szybko”, zależy od obłożenia danego sądu i sędziego, do którego trafi sprawa, ale znam przypadki wyznaczenia rozprawy w ciągu miesiąca od złożenia pozwu);
  2. Druga strona będzie mogła wnieść odpowiedź po doręczeniu jej Twojego pozwu przez Sąd. Nie ma jednak takiej konieczności, żeby następowała jakakolwiek wymiana pism. Możecie po prostu przyjść na rozprawę i potwierdzić stanowiska.
  3. Sama rozprawa będzie trwała krótko: od 15 min maksymalnie do godziny. Aby skrócić ten czas, odpowiadaj konkretnie i zwięźle na pytania Sądu podczas swoich zeznań.
  4. Nie ma potrzeby przesłuchiwania świadków.
  5. Jeśli małżonek na rozprawie zmieni zdanie i będzie domagał się orzeczenia o winie, również możesz zmienić swoje stanowisko w każdym czasie. Podobnie w każdym czasie możesz wskazać, że potrzebujesz skonsultować się z prawnikiem z uwagi na nieoczekiwany rozwój sytuacji.
  6. Jeśli małżonek będzie twierdził, że Cię kocha i nie zgadza się na rozwód, Ty – swoją nieugiętą postawą – możesz nadal przekonać Sąd, że wszystkie więzi trwale ustały. Aby istniała więź, nie wystarczy, że jedna strona kocha (albo twierdzi, że kocha). Jeśli Ty nic już nie czujesz do męża/żony i nie widzisz szans na ratowanie związku, Sąd powinien rozwodu udzielić.
  7. Pamiętaj, aby na rozprawę zabrać ze sobą dowód osobisty.
  8. Po złożeniu przez Was (małżonków) zeznań, sąd zamknie rozprawę i nakaże Wam opuszczenie sali na kilka minut, po czym wezwie Was ponownie na ogłoszenie wyroku.
  9. Podczas ogłoszenia wyroku wszyscy stoją.
  10. Na końcu Sąd w kilku zdaniach wyjaśni Wam, dlaczego nie miał wątpliwości, aby orzec Wasz rozwód i pouczy Was o możliwości odwołania (złożenia wniosku o uzasadnienie i apelacji).
O prawomocny wyrok musisz wystąpić sam/a składając odpowiedni wniosek. O formularz zapytaj w biurze obsługi interesanta sądu.