window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-180530264-1');

Wzór pozwu o rozwód z porozumieniem rodzicielskim i podziałem majątku

59,00 

Przedstawiam Ci ostatni wzór, który przygotowałam dla Ciebie z serii pozwów rozwodowych. Możesz go zastosować, jeśli masz ustalone z mężem/żoną warunki rozwodu. Wzór zakłada istnienie pisemnego porozumienia (planu) rodzicielskiego, który stanowi załącznik do pisma i w oparciu o które skonstruujesz swoje wnioski w pozwie.

Jednak schemat ten przyda Ci się również wtedy, gdy nie spisaliście warunków rozstania, ale na podstawie rozmów z mężem/żoną możesz założyć, że istnieje pomiędzy Wami porozumienie co do ugodowego zakończenia postępowania i sposobu uregulowania poszczególnych kwestii. Wówczas napisz o tym w uzasadnieniu. Jeśli druga strona potwierdzi Twoje założenia w piśmie procesowym lub na rozprawie, efekt w postaci szybkiego zakończenia sprawy będzie taki sam. Jeśli nie, to wtedy w kolejnym piśmie procesowym lub na rozprawie możesz zmienić swoje stanowisko albo dostarczyć sądowi materiał dowodowy na swoje twierdzenia.

Ponieważ często efektem konstruktywnych rozmów jest również ugodowy podział majątku, we wzorze znajdziesz również wniosek o dokonanie podziału w sprawie o rozwód. Jest to najszybszy i najtańszy sposób na zakończenie wszelkich spraw.

Kilka słów na temat sposobów dokonania podziału majątku znajdziesz w opisie poniżej. 

Opis

Jakie są sposoby na dokonanie podziału majątku ?

Podział majątku wspólnego jest możliwy, gdy pomiędzy małżonkami ustaje wspólność majątkowa małżeńska.

Zazwyczaj dochodzi do tego z mocy prawa z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Dopiero wówczas można przeprowadzić podział u notariusza bądź sądownie – w odrębnym postępowaniu przed sądem rejonowym.

Jeśli małżonkowie potrafią dojść do porozumienia, to również w czasie trwania małżeństwa można zgodnie znieść wspólnotę majątkową, wprowadzając rozdzielność, a następnie – jeszcze przed rozwodem – dokonać podziału majątku.

Rozdzielności można również domagać się sądownie – w osobnym postępowaniu – i to zarówno z datą bieżącą, jak i wsteczną. Pozew można wytoczyć dopóki sprawa rozwodowa nie jest zakończona.

Ostatnim rozwiązaniem jest dokonanie podziału majątku wyrokiem rozwodowym. Sąd prowadzący rozwód dokona go tylko wtedy, gdy nie spowoduje to zwłoki w postępowaniu, czyli gdy jesteście w tym zakresie dogadani oraz przedstawicie sądowi, co wchodzi w skład waszego majątku wspólnego i jak chcecie go podzielić.

Wniosek o podział majątku wyrokiem rozwodowym znajdziesz w moim wzorze pozwu o rozwód oznaczonym literą D.