window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-180530264-1');

Wzór wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem

59,00 

Ustalenie kontaktów z dzieckiem może być dla Ciebie istotne, jeśli po rozstaniu z parterem/partnerką nie potraficie się porozumieć, co do formy sprawowania opieki nad dzieckiem, okresów i czasu trwania tych kontaktów, podziału świąt, wakacji i ferii, zasadności i częstotliwości kontaktów telefonicznych czy video. Oczywiście najlepszym sposobem zażegnania konfliktu jest mediacja lub/i zasięgnięcie porady u psychologa, który pomoże Wam poukładać opiekę z uwzględnieniem potrzeb dziecka.

Jednak, gdy porozumienie nie jest możliwe, mam dla Ciebie wzór wniosku do sądu, który będziesz w stanie wypełnić samodzielnie.

Opis

Ustalenie kontaktów z dzieckiem może być dla Ciebie istotne, jeśli po rozstaniu z parterem/partnerką nie potraficie się porozumieć, co do formy sprawowania opieki nad dzieckiem, okresów i czasu trwania tych kontaktów, podziału świąt, wakacji i ferii, zasadności i częstotliwości kontaktów telefonicznych czy video. Oczywiście najlepszym sposobem zażegnania konfliktu jest mediacja lub/i zasięgnięcie porady u psychologa, który pomoże Wam poukładać opiekę z uwzględnieniem potrzeb dziecka.

Jednak, gdy porozumienie nie jest możliwe, mam dla Ciebie wzór wniosku do sądu, który będziesz w stanie wypełnić samodzielnie.

Proponuję Ci również mały sprawdzian wiedzy: 

 1. Czy wiesz, że brak regulacji sytuacji dziecka powoduje, że każde z Was jest w takim samym stopieniu uprawnione do opieki nad nim?

  Nie ma sensu straszyć się wzajemnie policją, bo jeśli zdrowie i życie dziecka nie jest zagrożone, to policja nie ma prawa odebrać dziecka drugiemu rodzicowi.

 2. Czy wiesz, że prawo do kontaktów z dzieckiem jest niezależne od władzy rodzicielskiej?

  Nawet rodzic całkowicie pozbawiony władzy może nadal mieć prawo do spotkań z dzieckiem lub innej formy kontaktu.

 3. Czy wiesz, że z wnioskiem o ustalenie kontaktów może wystąpić nie tylko rodzic, którego kontakty są bezprawnie ograniczane?

  Jeżeli to Ty jesteś rodzicem, który na co dzień opiekuje się dzieckiem, masz prawo do wprowadzenia przewidywalności i stabilności w kontaktach drugiego rodzica.

 4. Czy wiesz, że opis kontaktów, o które wnosisz, może być zarówno bardzo szczegółowy, jak i dość ogólny?

  Możesz wskazać konkretne dni, a nawet godziny, miejsca i osoby albo poprzestać na zasadach, liczbie weekendów czy dni w tygodniu lub miesiącu.

 5. Czy wiesz, że prawo do kontaktów z dzieckiem przysługuje także rodzeństwu, dziadkom i powinowatym, a nawet innym osobom, które sprawowały opiekę nad dzieckiem przez dłuższy czas?

  Jeśli zatem wychowałaś/eś dziecko byłego partnera / byłej partnerki i nawiązałaś/eś z nim więź, to również możesz złożyć wniosek o kontakty.