window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-180530264-1');

Wzór pozwu o rozwód – z winą i z regulacją sytuacji dzieci

59,00 

Ten wzór zastosujesz w sytuacji, gdy jest dla Ciebie ważne, aby zawalczyć o orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy męża/żony, a nadto posiadacie wspólne dzieci i nie potraficie porozumieć się co do uregulowania ich sytuacji prawnej.

W takim przypadku sąd będzie miał całe mnóstwo spraw do rozstrzygnięcia, a co za tym idzie, wnosząc pozew, powinnaś/powinieneś złożyć odpowiednie wnioski w zakresie:

  • ustalenia winy w rozpadzie małżeństwa,
  • władzy rodzicielskiej nad dziećmi,
  • kontaktów drugiego rodzica z dziećmi,
  • alimentów – na każde dziecko oraz na Twoją rzecz,
  • dowodów, które chcesz, aby sąd w trakcie procesu przeprowadził,
  • zabezpieczeń na czas toczącego się postępowania.
W zabezpieczeniach można regulować zarówno sprawy bieżącego funkcjonowania dzieci, finansowania ich potrzeb, jak i sposobu korzystania z domowej przestrzeni (jeśli wciąż mieszkacie razem).

Z moim wzorem będziesz w stanie samodzielnie napisać ten skomplikowany pozew, jednak o ile samo sporządzenie pisma może zaoszczędzić Ci kosztów związanych z jego przygotowaniem przez radcę prawnego czy adwokata, to w przypadku orzekania o winie szczególnie rekomenduję Ci korzystanie z profesjonalnej pomocy. Może czekać Cię prawdziwa sądowa batalia.

W opisie poniżej przeczytaj, co daje (a czego nie daje) orzeczenie o wyłącznej winie męża/żony w rozpadzie małżeństwa.

Opis

Zacznę od tego, że z uzyskaniem orzeczenia o wyłącznej winie bywa niezwykle trudno. Wynika to z tego, że winy w polskim prawie rodzinnym nie stopniuje się na „mniejszą” i „większą”, nawet jeśli przewinienia jednego z małżonków są „oczywiste” i powszechnie uznawane za niemoralne (np. zdrada). Ustalenie przez sąd, że drugi z małżonków również przyczynił się ustania więzi małżeńskich może skończyć się orzeczeniem o współwinie. Oznacza to, że po długotrwałej batalii sądowej efekt będzie podobny do tego, jak gdyby w ogóle nie było orzekania o winie.

Co daje, albo mówiąc trafniej, co powoduje  orzeczenia o winie męża/żony?

1. Negatywny, nieodwracalny wpływ na relacje

Przeważnie rozwód z orzekaniem o winie niesie za sobą zniszczenie resztki relacji, które małżonkowie jeszcze na początku sprawy sądowej posiadają. Najbardziej tracą na tym oczywiście dzieci, w najłagodniejszych przypadkach wplątane w konflikt lojalnościowy, a w gorszych sytuacjach poddawane różnym manipulacjom, traktowane jak „karty przetargowe”.

W rozwód z orzeczeniem o winie wplątane są całe rodziny, często przyjaciele, znajomi, sąsiedzi. Każdy z uczestników tego sądowego teatru staje w pewnym momencie w obliczu konieczności opowiedzenia się po czyjejś stronie. Powrót do normalnych stosunków po takiej batalii bywa niemożliwy.

2. Możliwość zablokowania rozwodu (oddalenia powództwa)

W niektórych (raczej rzadkich) sytuacjach wyłączna wina w rozpadzie związku może stanowić podstawę do zablokowania rozwodu. Odmowa zgody na rozwód nie może być bowiem podyktowana zemstą czy działaniem z nienawiści do małżonka winnego rozkładu pożycia. Jeżeli sąd uzna, że odmowa zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, to rozwodu jednak udzieli.

3. Alimenty na małżonka niewinnego

Wymiernym skutkiem rozwodu z orzeczeniem o winie jednego z małżonków mogą być oczywiście alimenty. Małżonek niewinny może żądać od małżonka winnego alimentów, jeżeli w związku z rozwodem pogorszyła się jego sytuacja materialna, niezależnie od tego, czy małżonek niewinny znajduje się w niedostatku.

4. Satysfakcja

Z całą pewnością wyrok rozwodowy z orzekaniem o winie może dać satysfakcję. Na podstawie prowadzonych przeze mnie spraw obserwuję, że czasem jest ona potrzebna. Najczęściej są to sytuacje, gdy jeden z małżonków przez lata poddawany jest rożnego rodzaju przemocy. W takich przypadkach przejście przez ciężki rozwód z orzeczeniem o winie przemocowego małżonka bywa oczyszczające. Pomaga odzyskać wiarę w siebie, którą się gdzieś po drodze utraciło, uporać się z traumą i zakończyć pewien etap w życiu.